Tháng Mười 2017

28

Th10'17

Công nghệ giáo dục mới – phát triển 5 kỹ năng cho trẻ từ 4 – 12 tuổi

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MỚI – PHÁT TRIỂN 5 KỸ NĂNG CHO TRẺ TỪ 4-12 TUỔI Chưa bao giờ chúng …

Read More

11

Th10'17

Công nghệ giáo dục và những vấn đề xoay quanh công nghệ giáo dục

Công nghệ giáo dục Công nghệ giáo dục là gì? Theo gs. Hồ Ngọc Đại: bản chất của công nghệ …

Read More
Subscribe để nhận những thông tin mới nhất
X