ĐIỀU KIỆN GIẢNG DẠY & SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

– Giảng viên là người nổi tiếng có sự thành công trong ngành nghề của mình , có kinh nghiệm đào tạo trẻ em – Giảng viên không có những scandal, có hình ảnh phù hợp với môi trường giáo dục trẻ nhỏ – Giảng viên& người sản xuất đảm bảo đây là sản phẩm độc quyền, không có sản phẩm tương tự hợp tác với các đơn vị khác – Các bài giảng phù hợp với thuần phong mỹ tục và nhận thức của trẻ – Luôn sẵn sàng nâng cấp sản phẩm theo các mức lượng: 100,500,1000, 5000, 10.000, 20.000 và 30.000 sản phẩm – Sẵn sàng bố trí các chương trình đào tạo cho các Cháu đã học khoá học của mình với số lượng tối thiểu 30 Cháu, tối đa 100 Cháu với các mức kinh phí đã thỏa thuận trong hợp tác Offline với trung tâm – Các giảng viên và những người tham gia sản xuất hay phân phối sản phẩm có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế quy định của nhà nước. – Nếu có một trong các bên vi phạm điều khoản về bảo mật sản phẩm, độc quyền… do cố ta hay sơ suất, gây đến những tổn thất cho công ty và các bên còn lại thì bên đó sẽ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường tổn thất cho các bên bị thiệt hại
Subscribe để nhận những thông tin mới nhất

0389 066 666

X